MVI 3293 MOV snapshot 03 08 [2013 05 27 20 40 26]-940531326